Meniul
Cosul de cumparaturi

POLITICA DE SECURITATE

 

POLITICA PRIVIND SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE PERSOANELOR FIZICE  

           

Prezentul document conține Politica privind securitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice   (“Politica”) , fiind asociată Condițiilor generale, dar nefiind o parte integrantă a acestora, întrucât nu reglementează drepturile și obligațiile, ci este menit a explica utilizatorilor ce anume date cu caracter personal prelucrăm, în ce scopuri și care sunt măsurile de securitate aplicabile. Totodată, aceasta prezintă informații referitoare la drepturile clienților și utilizatorilor în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către "Techno Mobil Plus" Ltd. La modificarea Politicii, schimbările aduse vor fi publicate aici.


            Data actualizării: 12.02.2020

           

            Confidențialitatea dvs. este de importanță majoră pentru noi. Prezenta politica de confidențialitate arată ce anume date cu caracter personal colectăm de la dvs. prin relațiile noastre reciproce și cum utilizăm aceste date.     

                         

ADMINISTRATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL


            "Techno Mobil Plus" Ltd., 
CUI: 204893309, cu sediu și adresă de administrare: orașul Sofia, c.r. „Lozenets“, str. „Luybata“ nr. 14, sc. А, et. 6, ap. 16, reprezentată de către Georgi Tashkov (denumită mai jos pe scurt „Noi“, „magazin online“, „Site“, „administrator“) este  administrator de date, printre care și date cu caracter personal, cu privire la informațiile colectate la vizualizarea site-ului www.mobisector.ro (denumit mai jos pe scurt „Site-ul“, „pagina de Internet“), precum și a datelor cu caracter personal, solicitate la achiziționarea produselor noastre de pe pagina noastră de Internet, de la obiectivele noastre comerciale și de la rețelele de socializare, inclusiv de pe pagina noastră de Facebook. "Techno Mobil Plus" Ltd. prelucrează date cu caracter personal provenite și de la cereri de ofertă pe care ne-ați adresat, precum și în scopuri de marketing și scopuri promoționale, profilare, participare la jocuri, promoții și tombole, organizate de noi și pentru orice alte scopuri care nu sunt interzise de lege. La prelucrarea datelor cu caracter personal " Techno Mobil Plus" Ltd. respectă toate actele normative aplicabile activității sale legate de protecția datelor cu caracter personal, inclusiv dar nu limitat la Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul“) și Legea privind  protecția datelor cu caracter personal, pentru că pentru noi securitatea datelor cu caracter personal este de importanță primară.

 

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR

Responsabilul cu protecția datelor este Georgi Tashkov  

Adresa de corespondență:   orașul Sofia, c.r. „Poligona“, bl. 43, sc. 1, birou 3               

            Adresa electronică:  sales@mobisector.ro  

            Număr de telefon de contact: +359878777247

           

 

 

APLICABILITATEA POLITICII  

Această Politică se aplică tuturor clienților noștri care utilizează serviciile noastre prin plasarea comenzilor pe Site sau care manifestă interes fața de produsele noastre prin trimiterea unor cereri de ofertă (denumiți mai jos „persoane vizate“, „utilizatori“).

De la partenerii și terții, care lucrează cu sau pentru "Techno Mobil Plus" Ltd., precum și cei care au sau ar putea avea acces la datele cu caracter personal, se așteaptă a  cunoaște, înțelege și a se conforma prezentei politici. Nici un terț nu poate avea acces la datele cu caracter personal, stocate de "Techno Mobil Plus" Ltd., fără acord privind securitatea datelor încheiat în prealabil de către societatea, care impune terților obligații la fel de riguroase precum și cele asumate de către "Techno Mobil Plus" Ltd. , și care acordă dreptul firmei  "Techno Mobil Plus" Ltd a efectua controale privind respectarea obligațiilor impuse pe baza acordului.  

Prezenta politica este aplicabilă tuturor angajaților/ muncitorilor (și părților interesate) ale firmei "Techno Mobil Plus" Ltd., precum și furnizorilor externi de produse și servicii, cu care "Techno Mobil Plus" Ltd. are contracte încheiate. Orice încălcare a Regulamentului general va fi considerată ca o încălcare a disciplinei de muncă, respectiv o neexecutare a contractelor încheiate cu contragenții, iar la prezența unei suspiciuni privind desăvârșirea unei infracțiuni, problema respectivă va fi prezentată spre examinare în cel mai scurt termen posibil autorităților de stat competente.

Utilizatorilor Site-ului, care nu plasează comenzi și nu trimit cereri de ofertă, ci doar vizualizează pagina noastră de Internet, se aplică Politica privind cookie-urile acceptată și afișată pe Site.  

 

DEFINIȚII

            „Regulament“ – Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 din 27 aprilie 2016, denumit GDPR. Scopul acestui act normativ european este de a proteja "drepturile și obligațiile" persoanelor fizice și de a garanta că datele lor cu caracter personal nu vor fi prelucrate fără acordul acestora.       

            „Date personale"- orice informații, legate de o persoană fizică sau juridică identificată și identificabilă („persoană vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin identificatoare precum nume, număr de identificare, date referitoare la locația, identificator online sau unul sau mai multe semne, care sunt specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, mintale, economice, culturale sau sociale ale acestei persoane fizice.

            „Categorii speciale de date cu caracter personal“ – date cu caracter personal, care dezvăluie origine rasială sau etnică, convingeri politice, religioase sau filosofice, sau apartenența unor sindicate și prelucrarea datelor genetice, biometrice pentru identificarea unică a persoanelor fizice, date referitoare la starea de sănătate sau la viața sexuală a persoanelor fizice sau la orientarea sexuală a acestora.

            „Prelucrare" -  orice operațiune sau set de operațiuni efectuate cu date sau cu o serie de date cu caracter personal prin mijloace automate sau prin alte mijloace, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, preluarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, distribuirea sau altă modalitate, prin care datele sunt accesibile, și care permite sortarea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestor date;

            „Administrator" - orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice altă structură, care în mod individual sau împreuna cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;  în cazul în care scopurile și mijloacele menite acestei prelucrări sunt determinate de dreptul UE sau de dreptul unei țări  membre, administratorul sau criteriile speciale pentru determinarea sa ar putea fi constatate de dreptul Uniunii sau în dreptul țării membre;

            „Persoana vizată“ – oricare persoană fizică în viață, care este obiectul datelor cu caracter personal, stocate de către Administrator.

            „Acordul persoanei vizate" - orice indicație liber exprimată, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a voinței persoanei vizate, prin intermediul unei declarații sau a unei acțiuni de confirmare, prin care aceasta își exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc;

            „Copil“ – Regulamentul general definește ca copil oricare persoana care nu a împlinit vârsta de 16 ani. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil este legală numai dacă un părinte sau tutore și-a dat consimțământul în această privință. Administratorul depune eforturi rezonabile pentru a verifica în astfel de cazuri dacă titularul răspunderii părintești pentru copil și-a dat sau este autorizat să-și dea consimțământul.           

„Profilare" - orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal, sub forma utilizării datelor cu caracter personal pentru evaluarea anumitor aspecte personale referitoare la o persoană și, în special, pentru analiza sau prognozarea aspectelor legate de îndeplinirea îndatoririlor profesionale ale persoanei fizice; a stării sale economice, sănătății, preferințelor personale, intereselor, fiabilității, comportamentului, locației sau deplasării sale.  

            „Încălcarea securității datelor cu caracter personal" - încălcarea securității care are ca rezultat distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesul la datele cu caracter personal, care sunt transmise, stocate sau prelucrate în alt mod;

            „Destinatar" - persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau altă entitate căreia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu un terț. Totodată, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în contextul unei investigații specifice în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu legislația unui stat membru, nu sunt considerate „destinatari”; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile pentru protecția datelor conform scopurilor prelucrării  acestora;

            „Terț“– orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau o altă autoritate, altă decât persoana vizată, administratorul, operatorul și persoanele care, sub supravegherea directă a administratorului sau a persoanei împuternicite, au dreptul de a prelucra datele cu caracter personal;

 

         PERSOANE VIZATE, CĂROR DATE PRELUCRĂM 

            În legătură cu încheierea și executarea contractelor, răspunsuri la cereri de oferte, emiterea facturilor, colectarea datelor statistice, "Techno Mobil Plus" Ltd. prelucrează informații referitoare la următoarele Persoane vizate:  

            (а) persoane fizice, care utilizează Site-ul/Pagina fără înregistrare, care au furnizat numărul său de telefon sau persoane, care utilizează Site-ul fără a lăsa orice date, inclusiv număr de telefon;

            (b) persoane fizice, care utilizează Site-ul/Pagina cu înregistrare, ca utilizatori / clienți;

            (c) persoane fizice, care au trimis cereri de oferte (inclusiv prin apel telefonic), solicitări, semnale, plângeri sau altă corespondență adresate firmei "Techno Mobil Plus" Ltd., respectiv site-ului nostru și prin rețelele de socializare;  

            (d) persoane fizice, despre care sunt conținute date în cadrul cererilor de ofertă  (inclusiv prin apel telefonic), solicitări, semnale, plângeri sau altă corespondență adresate firmei "Techno Mobil Plus" Ltd;

            (e) persoane fizice, cu care NOI încheiem contracte de vânzare de la distanță prin Site-ul , prin e-mail, prin rețelele de socializare;

 

                 DATELE CU CARACTER PERSONAL, PRELUCRATE DE NOI 

            În funcție de motivul prelucrării datelor cu caracter personal, tipul acestor date ar putea fi diferit. Funcționalitățile furnizate în Site nu sunt menite stocării și prelucrării categoriilor speciale de date în sensul art. 9 și art. 10 din regulament. (NB! Consultați art. 9 și art. 10 din Regulament AICI.)

 

          Date, furnizate la plasarea comenzilor sau la efectuarea înregistrării pe Site 

             În vederea realizării unui contract încheiat de la distanță (comandă) între dvs. și "Techno Mobil Plus" Ltd., solicităm anumite informații de la dvs.  Dvs. decideți dacă și cum să utilizați posibilitățile de încheiere a unui contract de vânzare la distanță oferite prin intermediul Site-ului sau al paginii de Facebook . În formularele prin care sunt introduse datele cu caracter personal, indicăm clar caracterul obligatoriu sau voluntar de furnizare a datelor. Datele, a căror completare este obligatorie, sunt date fără de care este imposibilă încheierea contractului respectiv. Asemenea date sunt: nume, e-mail, adresa de livrare, numărul de telefon de contact, datele dvs. de plată (de exemplu card bancar) și eventual la înregistrarea – parolă, date de facturare, printre care și CNP-ul dacă doriți eliberarea facturii unei persoane fizice.

            În cazul în care ați ales stocarea datelor dvs. pe Site prin înregistrarea unui cont de Site, vom stoca datele menționate mai sus, precum și istoricul comenzilor, plasate de la fiecare cont înregistrat pe Site.

               În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a partaja informații cu rețelele sociale sau de a folosi site-urile acestora, pentru a vă crea contul sau pentru a vă conecta contul de pe site-ul nostru la rețeaua socială relevantă. În acest caz, rețeaua de socializare ne ar putea oferi acces automat la anumite informații cu caracter personal pe care le-au colectat despre dvs. (cum ar fi conținutul pe care îl vizualizați, conținutul pe care îl doriți și informații despre anunțurile pe care le-ați afișat sau pe care ați dat clic etc. ). Prin conectarea contului dvs. de rețea socială prin contul dvs. de pe site-ul nostru web, ne permiteți să accesăm datele dvs. cu caracter personal prelucrate de rețeaua de socializare respectivă, precum și să colectăm, să utilizăm și să stocăm aceste informații în conformitate cu această Politică de securitate. Această conectare a contului de la rețeaua de socializare prin înregistrare pe Site-ul nostru are loc în cazul în care apăsați pe un link furnizat pentru realizarea înregistrării pe Site-ul nostru web prin mediile de socializare, astfel dvs. vă conectați în mod voluntar site-ului respectiv al rețelelor de socializare. În cazul în care ați ales a vă înregistra pe Site-ul nostru prin intermediul unei rețele de socializare, putem prelucra datele dvs., precum: nume, număr de telefon, e-mail, sex, poziție familială, vârstă, fotografie, educație, locul nașterii adresa de reședință și alte date, furnizate de dvs. pe aceste platforme, care sunt vizibile pentru noi în cazul în care vă autentificați cu aceste date la accesarea Site-ului nostru.  

 

            Date furnizate de la, prin și altor pagini de Internet și aplicații, denumite terți   

            În cazul în care furnizați datele dvs. cu caracter personal firmei "Techno Mobil Plus" Ltd. prin intermediul Viber, Skype, Facebook sau altei platforme /rețele de socializare, Vă comunicăm faptul că aceste platforme/ site-uri web/ rețele de socializare prezintă propriile lor reguli de confidențialitate și că noi nu ne asumăm nici o responsabilitate cu privire la aceste reguli, în măsură în care prelucrarea datelor nu poate fi controlată de ”WILD GAME” Ltd. În această legătură vă recomandăm să verificați aceste reguli înainte de a ne trimite datele dvs. cu caracter personal prin intermediul acestor site-uri web/ aplicații.  

           

Date, furnizate la publicarea unor comentarii, feed-back, postări  

           În cazul în care lăsați o postare sau un comentariu pe acest site, adresa dvs. IP va fi păstrată, împreună cu numele dvs., dacă introduceți aceste informații. Acest lucru este menit siguranței operatorului site-ului web. Dacă textul dvs. încalcă legea, aceasta urmărește stabilirea identității dvs. În plus, ”Techno Mobil Plus” Ltd. are obligația de a stoca aceste date (numite „date de trafic”) pentru anumite perioade și pentru anumite scopuri, enumerate mai jos.  

 

Date, furnizate cu ocazia corespondenței, reclamațiilor și semnalelor

           În vederea soluționării reclamațiilor, semnalelor, litigiilor, cererilor, solicitărilor sau altor întrebări adresate firmei „Techno Mobil Plus” Ltd., primite prin formularele electronice de pe Site, prin apeluri către „Techno Mobil Plus” Ltd., prin trimiterea prin poșta obișnuită sau prin e-mail, „Techno Mobil Plus” Ltd stochează și prelucrează aceste informații, precum și rezultatul acestei prelucrări. Acestea ar putea fi nume, adresă de e-mail, telefon, adresă.

           În plus, datorită faptului că trimiterea de comentarii, întrebări și alte mesaje către site, pagina de Facebook sau administratorii acestora, reprezintă trimiterea unei declarații electronice în conformitate cu Legea privind documentele electronice și serviciile de certificare electronică (“LDESCE”) suntem obligați a menține log al trimiterсс declarației (fără conținutul său) pentru perioada de 1 /un/ an. Log-ul conține data declarației, numele și adresa de e-mail ale expeditorului și identificarea sa.

           Dacă ne furnizați informații cu caracter personal ale altor persoane, aceasta trebuie făcută numai cu autorizarea acelei persoane. Trebuie să informați persoana respectivă despre modul în care colectăm, utilizăm, dezvăluim și stocăm informațiile personale în conformitate cu această Politică de securitate a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice.

 

            Date colectate în procesul de utilizare a Site-ului

           În plus, colectăm informații de pe calculatorul, telefonul, tableta sau alt dispozitiv pe care îl utilizați. Aceste informații ar putea include următoarele:

·  identificatorul dispozitivul folosit de dvs., tipul acestui dispozitiv, numărul de identificare în scopuri promoționalе și semnкв unic pentru acest dispozitiv;

·      informații privind locația dvs., inclusiv informații privind locația dispozitivului dvs. mobil. Rețineți că majoritatea dispozitivelor mobile vă permit să controlați sau să dezactivați utilizarea serviciilor de localizare din orice aplicație de pe dispozitivul dvs. mobilр din meniul de setări al dispozitivului;

·       informații despre calculator și conexiune, cum ar fi statistici privind afișările de pagini, traficul către și de la site-uri, adresa URL de redirecționare, datele publicitare, adresa IP, istoricul de navigare, informațiile blogului dvs., precum și setările de limbă, data și oră;

 

            Log-uri pentru facilitarea căutărilor dvs.

        Legăturile rapide pentru repetarea căutărilor anterioare vă permit să repetați căutările în loc de a le introduceți de fiecare dată. Această funcționalitatea poate fi utilizată cu sau fără înregistrare. Când utilizați Site-ul, un cookie cu un număr generat aleatoriu este stocat în browser-ul dvs., permițând Site-ului a vă arata link-uri rapide pentru căutările anterioare. Site-ul stochează și afișează ultimele 10 căutări asociate acestui browser, iar atunci când accesați contul dvs. le-ați putea salva și utiliza pe acesta. Dacă utilizați Serviciul cu înregistrare, ultimele 10 căutări sunt memorizate în contul dvs.

 

 

 

         Log-uri, legate de securitate, mentenanța tehnică, dezvoltare, etc.

            Site-ul folosește log-uri în următoarele scopuri:

    Pentru a asigura funcționarea fiabilă a serviciilor și pentru identificarea problemelor tehnice;

        Pentru a asigura securitatea serviciilor și a detecta acțiunile rău intenționate;

        Pentru a dezvolta și îmbunătăți serviciile de pe Site;

        Pentru a măsura traficul și gradul de utilizare al Site-ului;

         Log-urile în cazurile solicitate de lege (cum ar fi log-uri ale declarațiilor electronice de intenție). 

   Log pentru accesarea unui cont. Log-ul acesta vă permite detectarea și blocarea automată a încercărilor neautorizate de accesare a conturilor. Acesta se menține pe o perioada de pana la 1 /un/ an, conținând data si ora autentificării la cont, starea, daca autentificarea se face prin versiunea mobila, aplicație sau browser de desktop, adresa IP.

        Log—uri de server, log-uri de dispozitive pentru protecția securității (Web Application Firewalls) și alte dispozitive, care se încadrează în această categorie. Aceste log-uri sunt necesare pentru identificarea problemelor tehnice, detectarea activităților rău intenționate și multe altele dintre obiectivele prezentate mai sus. Ele sunt păstrate pentru o perioadă de până la 1 /un/ an. Log-urile ar putea conține următoarele informații: dată și ora, adresa IP, adresa URL, informații despre browser și dispozitiv. În plus, unele dispozitive ar putea utiliza tehnologie de securitate bazată pe cookie-uri.

            Cookie-uri

           Utilizarea biscuiților este necesară pentru funcționarea Site-ului. În legătură cu aceasta, a fost adoptată Politica privind utilizarea Cookie-urilor.

 

            Datele funcționarilor și date colectarea la prelucrarea aplicațiilor de muncă  

            Prelucrăm date la încheierea contractelor de muncă și la evaluarea și prelucrarea cererilor de angajare. La încheierea contractelor de muncă, solicităm numele complet, CNP, adresă, vârstă, sex, date de studii, experiență în muncă, date bancare, iar ulterior prelucrăm și datele referitoare la starea de sănătate. La procesarea CV-urilor prelucrăm numele, adresa, vârsta, sexul, educația, experiența în muncă, fotografia.

 

SCOPURILE ÎN CARE PRELUCRĂM DATELE DVS.

           Scopul principal pentru care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal este în general legat de furnizarea serviciilor prin intermediul Site-ului și al rețelelor de socializare, și anume încheierea unui contract de vânzare la distanță și livrarea bunurilor și serviciilor comandate de dvs., precum și pentru contabilizarea veniturilor. De asemenea, folosim informațiile dvs. cu caracter personal pentru a furniza și a îmbunătăți Serviciile noastre, pentru a vă oferi o experiență personalizată pe site-ul nostru, pentru a vă contacta în legătură cu contul dvs. și Serviciile noastre, pentru a vă oferi un serviciu pentru clienți, publicitate și marketing personalizate, conforme intereselor dvs., pentru realizarea unor tombole și jocuri organizate de noi și, în anumite cazuri, pentru detectarea și investigarea activități frauduloase sau ilegale.

              "Techno Mobil Plus" Ltd. colectează, utilizează și prelucrează informațiile descrise mai sus în scopurile prevăzute în această Politică, care ar putea fi legate de:

            • încheierea unui contract de vânzare-cumpărare la distanță între dvs. și „Techno Mobile Plus” Ltd. prin intermediul Site-ului sau al rețelelor de socializare – solicităm datele dvs. în scopuri de identificare, contact și plată, în vederea încheieri contractului cu dvs., respectiv, pentru a vă trimite comanda;

     • încheierea unui contract de împrumut de consum atunci când ați solicitat achiziționarea de bunuri sau servicii de pe Site prin credit;

     • procesarea plăților și prevenirea tranzacțiilor frauduloase (putem transfera datele dvs. către o terță parte pentru a îndeplini aceste funcții);

    • încheierea contractelor de muncă și prelucrarea și evaluarea CV-urilor depuse;

    • protecția și implementarea intereselor legitime ale altor utilizatori ai Serviciilor, terților și ale Site-ului - interesul legitim urmărește scopuri legate de interesele legitime ale firmei „Techno Mobile Plus” Ltd. și/sau terților. Aceste scopuri includ:

     detectarea și rezolvarea problemelor tehnice sau problemelor legate de funcționalitatea, dezvoltarea și îmbunătățirea destinației Site-ului;

   comunicarea cu dumneavoastră, inclusiv pe cale electronică cu privire la aspecte importante legate de serviciile oferite de noi și de implementarea contractelor încheiate;

   direcționarea marketingului nostru, actualizarea serviciilor și prezentarea ofertelor promoționale, bazate pe preferințele dvs.; 

  primirea și procesarea semnalelor primite, reclamațiilor, solicitărilor și a altor forme de corespondență;

    exercitarea și protejarea drepturilor și intereselor legitime ale Site-ului, inclusiv în instanță, și acordarea de asistență în exercitarea și protejarea drepturilor și intereselor legitime ale altor utilizatori ai Site-ului și/sau ale terților afectați;

    • informarea dvs. despre produsele și serviciile pentru care dorim să vă trimitem informații prin e-mail, poștă, telefon mobil și/sau alte mijloace digitale (în funcție de preferințele dvs. declarate), inclusiv platformele rețelelor de socializare - numai atunci când am primit consimțământul explicit din partea dvs. în scopul acesta;

     • furnizarea serviciilor, solicitate de dvs.;

     • înregistrarea dvs. pe site sau aplicație (în acest caz vom folosi informațiile dumneavoastră personale pentru a vă menține și actualiza contul (de exemplu, la o schimbare de adresă sau o modificare a preferințelor dvs. de marketing);

  • administrarea site-ului web și aplicației și menținerea siguranței acestora;  

   • analiza și îmbunătățirea utilizării site-ului nostru web, a aplicației și a vânzărilor cu amănuntul, (inclusiv folosim informații despre modul în care navigați pe site-ul nostru web, aplicația și/sau magazinele noastre);

 • administrarea tuturor competițiilor/tombolelor/jocurilor pe bază de loterie, organizate de „Techno Mobile Plus” Ltd;

   • măsurarea și analizarea publicității noastre și trimiterea de sugestii și recomandări pe baza informațiilor pe care ni le partajați;

  • pentru a vă contacta în legătură cu contul dvs., cu privire la îndepărtarea problemelor cu contul dvs. Când vă contactăm telefonic pentru a asigura eficiența, este posibil să folosim apeluri și mesaje text automate sau preînregistrate;

   • pentru a vă furniza servicii, bazate pe locație (cum ar fi publicitate, rezultate de la căutare și alt conținut personalizat);

    • pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale firmei "Techno Mobil Plus" Ltd., care includ:  

       îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege pentru stocarea sau furnizarea de informații în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre fiscale față de stat;

       executarea unui ordin primit de noi de la autoritățile competente de stat sau judiciare;

       îndeplinirea obligațiilor prevăzute in Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal, legate de notificarea dvs. a diverselor circumstanțe legate de drepturile dvs., de Serviciile furnizate sau de protecția datelor dvs. și alte asemănătoare;

       îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea privind protecția consumatorilor, cum ar fi asigurarea dreptului de renunțare, dreptului la o garanție legală;

       apărarea firmei " Techno Mobil Plus" Ltd pe cale judiciară.

           Datele dvs. pot fi prelucrate pe baza consimțământului dvs. explicit, prelucrarea în cazul acesta fiind specifică și ținând cont de măsura și domeniul de aplicare prevăzute în consimțământul relevant. De obicei, solicităm un astfel de consimțământ din partea dvs. atunci când dorim să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, nefiind prezentă nici o obligație legală sau interes legitim pentru ”Techno Mobil Plus” Ltd. Cel mai adesea avem nevoie de un astfel de consimțământ atunci când dorim să vă oferim informații despre promoții, produse noi etc.

 

TERMENUL DE STOCARE A DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

La stocarea datelor, APLICĂM principiul general de stocare a datelor într-un volum minim și pentru o perioadă minimă, nu mai lungă decât cea necesară pentru prestarea Serviciilor și executarea contractelor, asigurând securitatea și fiabilitatea acestora și îndeplinirea cerințelor legii. Vom stoca informațiile dvs. cu caracter personal pentru perioada de timp necesară îndeplinirii obiectivelor stabilite în prezenta „Politică de protecție a datelor cu caracter personal”, dacă legea sau protejarea interesului nostru legitim nu impune stocarea acestora pentru o perioadă mai lungă de timp. În funcție de tipul de date și de scopurile pentru care sunt colectate datele, sunt stabilite anumite termene pentru stocarea datelor, la expirarea cărora informațiile sunt șterse definitiv.

 

Tipuri de date

Perioada de stocare

Precizări

 

Date de înregistrare (prenume, nume, e-mil, telefon, adresă)

și

 informații referitoare la realizarea înregistrării și căderii de acord cu Condițiile   

(dată, oră, adresă IP)

 

 

 

Pentru întreaga perioada de menținere a contului pe Site și până în 1 /un/ an de la încetarea înregistrării.  

Datele dvs. vă identifică ca utilizator înregistrat pe Site. În vederea soluționării posibilelor litigii, apărute sau cunoscute după încetarea acordului pentru utilizarea Site-ului și în legătură cu LDESCE (mai jos), aceste date sunt stocate pentru o perioadă de până în 1 /un/ an de la închiderea contului.  

 

 

 

Date cu caracter personal provenite de la comenzi și facturi emise  

Pentru perioada, în care sunt prezente drepturile dvs. de utilizator (2 ani); anumite date preluate din comanda sunt stocate în scopuri contabile pentru termenul stabilit de lege, întrucât reprezintă informații contabilе – date privind tranzacții, date de facturare  (între 5 și 11 ani);

 

Datele dvs. vă identifică ca parte la contractul de vânzare la distanță și sunt stocate în scopul asigurării drepturilor dumneavoastră, respectiv, pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale în calitate de contribuabili;

 

 

Log, care atestă trimiterea de comentarii, cereri de ofertă, comenzi către site (conțin expeditorр destinatar, data și ora)

 

Pentru termenul de 1 /un/ an.

 

Din cauza cerințelor LDESCE,   log-ul este păstrat pentru perioada de 1 /un/ an, inclusiv la închiderea contului.  

Datorita faptului că trimiterea de comentarii, cereri de oferte, comenzi reprezintă trimitere de declarație electronică Site-ului, conform LDESCE suntem obligați a menține log al trimiterii declarației  (fără conținutul său) pentru perioada de 1 /un/ an.

 

 

 

Căutări exprese

Până la ștergerea  acestora de către dvs.; până la încetarea înregistrării dvs. sau în termen de până la  6 /șase/ luni, dacă folosiți această funcționalitate fără înregistrare.

Această opțiune vă permite să repetați căutările dvs., în loc de a le introduce de fiecare dată. Funcționalitatea ar putea fi utilizată cu sau fără înregistrare. Sunt stocate link-uri rapide pentru repetarea ultimelor 10 căutări.

 

 

 

Setări

Până la ștergerea  acestora de către dvs. sau până la încetarea înregistrării dvs. În cazul în care sunt stocate în cookie, pentru o perioadă de până la 6 /șase/ luni de la ultima utilizare.  

 

 

În această categorie se încadrează setări  cum ar fi selectarea de limbă și alte asemănătoare.  

Informații, stocate în aplicație mobilă

Pentru perioada utilizării sale (până la dezinstalarea sa)

Informații, necesare pentru furnizarea tehnică a Serviciilor (cum ar fi setări și altele)

 

Log pentru accesarea contului  (conține data și ora accesării contului, starea, dacă contul a fost accesat prin versiune mobilă sau prin browser de desktop, adresă IP)

 

 

Pentru perioadă de până în 1 /un/ an de la ultima accesare a contului sau până la închiderea contului  

 

 

Log-ul acesta permite identificarea și blocarea automată a încercărilor nereglementate de accesare a conturilor.  

 

 

Log-uri de sistem

(ar putea conține informații de genul: data și ora, adresa IP, URL, informații despre versiunea browser-ului și dispozitivului)

 

 

 

Pentru o perioadă de până în 1 /un/ an

 

Log-uri de server, log-urile dispozitivelor pentru protecția securității (Web Application Firewalls) și alte dispozitive, care se încadrează în această categorie. Aceste log-uri sunt necesare pentru identificarea problemelor tehnice și/sau pentru depistarea acțiunilor rău intenționate .  

 

 

 

 

 

 

 

Corespondență, plângeri și semnale, cereri, apeluri telefonice de intrare

Corespondența, plângerile și semnalele sunt stocate pentru o perioadă de până în 5 /cinci/ ani, în temeiul Legii privind obligațiile și contractele (termene de prescripție pentru ridicarea pretențiilor);


Pentru asigurarea fiabilității serviciului,   apelurile telefonice de intrare când sunt înregistrate (vă informăm în prealabil dacă apelul este înregistrat) sunt stocate pentru o perioadă de până la 3 /trei/ luni.

 

 

În vederea soluționării plângerilor, semnalelor depuse, a litigiilor, cererilor, solicitărilor sau a altor probleme, care ne sunt ridicate în cadrul corespondenței, primite prin formularele electronice de pe Site, prin trimiterea acestora prin poșta regulară sau electronică, Noi stocăm și prelucrăm aceste informații, precum și rezultatele obținute în urma prelucrării. Ținând cont de termenele de prescripție, conform legislației bulgare, în vederea soluționării litigiilor apărute, aceste informații sunt stocate pentru o perioadă de până la 5 /cinci/ ani.

 

Cookie-uri

Până în 6 /șase/ luni de la ultima utilizare a Serviciilor pe Site

Pentru descrierea cookie-urilor folosite, consultați “Politica privind utilizarea cookie-urilor”

 

Excepții de la regulile privind termenele de stocare  

Vă rugăm să rețineți că nu vom șterge sau anonimiza datele dvs. cu caracter personal dacă ele sunt necesare pentru proceduri judiciare, administrative, de arbitraj, de executare sau proceduri de examinare a plângerii dvs. adresate nouă. Ștergerea va fi efectuată după decăderea necesității de aceste date, fiind posibil ca aceasta să aibă loc după expirarea termenelor menționate mai sus.

Ne-ați putea solicita oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului dvs. Vă vom răspunde acestei solicitări, stocând anumite date, chiar și după închiderea contului, dacă aceasta se impune de legislația aplicabilă sau de interesele legale. În cazul în care suntem obligați pe baza legii sau dacă este rezonabilă respectarea cerințelor de regulare, rezolvarea unor litigii, prevenirea fraudelor sau aplicarea condițiilor noastre, am putea stoca și o parte din datele dvs.cu caracter personal pentru o anumită perioadă de timp, chiar după ce deja v-ați șters contul.  

 

 

PARTAJĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL TERȚILOR ?  

            "Techno Mobil Plus" Ltd., respectiv Site-ul , nu furnizează datele dvs. cu caracter personal terților, dacă nu este prezent temei legal în această privință – obligație bazată pe o lege sau pe un contract, prezența unor interese legitime de importanță majoră, consimțământul dvs. Ne străduim să reducem la minim datele dvs. cu caracter personal pe care le dezvăluim, aceasta în toate cazurile fiind necesară și legată direct pentru atingerea anumitor obiective. Noi nu vindem, nu închiriem sau dezvăluim prin altă modalitate informațiile dvs. cu caracter personal către terți în scopurile lor de marketing și publicitate fără consimțământul dvs. Garantam ca accesul la datele dvs. de către entități terțe al dreptului privat se va realiza în conformitate cu prevederile legale din domeniul protecției datelor si confidențialității informațiilor, în baza contractelor încheiate cu acestea.

            Totodată, am putea dezvălui datele dvs. cu caracter personal în cazurile în care suntem obiectul unui obligații contractuale. În anumite cazuri "Techno Mobil Plus" Ltd. este obligată a dezvălui datele dvs. în fața unor autorități publice, cum ar fi poliția, parchetul, instanțele judecătorești, în legătură cu prevenirea sau dezvăluirea unor infracțiuni. Aceasta include și informații legate de alte companii și organizații pentru asigurarea protecției împotriva fraudelor și pentru reducerea riscului de credit. Trebuie să cunoașteți faptul că în cazul în care poliția sau o altă autoritate de reglementare sau de stat, care investighează activități ilegale presupuse, avem dreptul de a pune la dispoziția acestora datele dvs. cu caracter personal sau a altor date primite de la dvs., după ce ne asigurăm în temeinicia solicitării autorităților de stat. O dată ce primim venituri din vânzări, am putea fi obligați de către autoritățile fiscale de a furniza date referitoare la vânzările, conținute în comenzile dvs., inclusiv date cu caracter personal, dacă este cazul. În această legătură furnizăm datele dvs. societăților de contabilitate cu care colaborăm. Obligația legală a Site-ului și a firmei "Techno Mobil Plus" Ltd. este de a proteja securitatea rețelelor și a datelor, prelucrate de societatea. În această legătură, aplicăm o serie de măsuri, implementarea cărora ar putea impune prelucrarea datelor dvs. de către societățile IT, care se îngrijesc de securitatea în cadrul companiei noastre.

            Obligație contractuală privind furnizarea datelor dvs. ar putea fi prezentă la un contract încheiat cu dvs. de vânzare la distanță, în virtutea căruia suntem obligați a furniza prin curier produsele  sau serviciile comandate de dvs. Aceasta este prezentă și în cazul în care ați ales a achiziționa, plăti un produs sau serviciu de pe Site-ul nostru prin servicii de plată, de creditare sau bancare, căror furnizori puneți la dispoziție datele dvs. personal sau ne împuterniciți pe noi în această legătură. În cazul în care ați ales a asigura un produs/serviciu în timp ce faceți cumpărături de pe Site, rețineți că prin comanda datele dvs. sunt partajate societăților de asigurare. În cazul în care trebuie montat un produs cumpărat de la subcontractant, am putea furniza datele dvs. acestuia, pentru a realiza serviciul de service/ garanție.

            Interesul nostru legitim în unele cazuri justifică furnizarea datelor cu caracter personal terților. Asemenea ar fi situația procedurilor inițiate în fața Comisiei de protecție a datelor cu caracter personal, Comisiei de protecție a consumatorilor și altor autorități ale puterii de stat. Interesul legitim al firmei "Techno Mobil Plus" Ltd. este prezent și în cazul în care angajăm alte societăți și persoane de a efectua în numele nostru anumite sarcini, care completează serviciile noastre, în limitele contractelor pentru prelucrarea datelor. Ne-am dori că dvs. întotdeauna să fiți informați cu privire la cele mai bune oferte de produse/servicii de care sunteți interesați. În această legătură am putea furniza anumite datele ale dvs. cu caracter personal – doar cu acordul dvs. expres, furnizorilor de servicii de marketing/ tele-marketing, împreuna cu care am putea implementa programe comune pentru vânzarea pe piața a produselor și serviciilor noastre.

           Site-ul nostru web ar putea conține, de asemenea, link-uri către și de la site-uri web ale terților. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, vă rugăm să rețineți că aceste site-uri web au propriile reguli de confidențialitate și că nu ne asumăm nici o responsabilitate sau răspundere pentru aceste reguli. Vă rugăm să verificați aceste politici înainte de a trimite informații pe aceste site-uri web. Site-ul nostru folosește YouTube LL C, reprezentat de Google Inc. pentru integrarea video clip-urilor. De obicei, atunci când vizitați o pagină video încorporată, adresa dumneavoastră IP va fi trimisă la YouTube și cookie-urile vor fi instalate pe dispozitivul dumneavoastră. Cu toate acestea, clip-urile noastre din YouTube, sunt integrate în regim de confidențialitate extinsă (în cazul acesta YouTube mai este în contact cu serviciul DoubleClick от Google, dar datele cu caracter personal în conformitate cu politica de confidențialitate practicată de Google nu sunt folosite). Prin urmare, YouTube nu stochează nici un fel de informații despre vizitatorii site-ului, dacă nu vizualizați videoclip-ul însăși.  Dacă apăsați pe videoclip-ul, adresa dvs. IP va fi trimisă la YouTube și YouTube va afla că ați vizualizat videoclip-ul. Dacă ați accesat YouTube prin contul dvs. de utilizator, aceste informații vor fi asociate și cu contul dvs. de utilizator (ați putea preveni această dacă ieșiți din YouTube, înainte de a apăsa pe videoclip-ul pentru a-l vizualiza). Nu avem informații despre posibila colectare și utilizare a datelor dvs. de YouTube. Pentru mai multe informații, consultați Declarația privind utilizarea datelor cu caracter personal a YouTube la următoarea adresa: www.google.com/intl/bg/policies/privacy/ .

 

          ÎN CE ȚĂRI TRANSMITEM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

          În prezent stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în Bulgaria.

 

           Cu toate acestea, unele dintre datele dvs. cu caracter personal ar putea fi transferate către entități situate în interiorul sau în afara Uniunii Europene, inclusiv în țări pentru care Comisia Europeană nu a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.  

           Vom lua întotdeauna măsuri pentru a garanta că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție pentru a vă proteja drepturile și interesele.            

Transferurile de date către furnizorii de servicii și alte terțe părți vor fi întotdeauna protejate de obligațiile contractuale și, după caz, de alte garanții, cum ar fi clauze contractuale standard emise de Comisia Europeană sau scheme de certificare, cum ar fi Scutul de confidențialitate a datelor cu caracter personal transmise din UE în Statele Unite.

 

 Ne-ați putea contacta oricând, folosind datele de contact furnizate la sfârșitul Politicii pentru a afla în ce țări vă transmitem datele dvs. și care sunt măsurile de protecție pe care le aplicăm acestor transferuri de date.

 

DREPTURILE DVS. REFERITOARE LA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL  

           Conform Regulamentului general privind protecția datelor, aveți următoarele drepturi:

Dreptul la informare

           Această Politică are scopul de a vă informa în detaliu despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Dreptul la acces.

           Aveți dreptul de a primi confirmarea dacă datele dumneavoastră dvs. cu caracter personal sunt prelucrate, accesul la acestea și informații despre modul în care sunt prelucrate și drepturile dvs. în acest sens.

Dreptul la corectare.

           Aveți dreptul să corectați și să completați datele dvs. cu caracter personal în cazul în care acestea sunt incomplete sau inexacte. Pentru utilizatorii înregistrați această opțiune este valabilă și în panoul de utilizatori de pe Site.

Dreptul la ștergere (dreptul „de a fi uitat“) și închiderea contului

           Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor. Vă rugăm să rețineți că este posibil să refuzăm ștergerea datelor în cazurile în care există un motiv substanțial și/sau obligația legală de a le prelucra. Veți fi informat despre acest lucru în timp util.

            Dacă doriți, aveți posibilitatea a vă închide contul în orice moment. Această opțiune este valabilă și prin panoul de utilizator de pe Site. După închiderea contului, toate datele sau o parte din aceste date sunt șterse. În legătură cu obligațiile noastre, responsabilitățile și cerințele prevăzute în lege (de exemplu ZES sau LDESCE) am putea stoca anumite date pentru o perioadă de până în 1 /un/ an. Consultați secțiunea „Perioada de stocare a datelor dvs. cu caracter personal“.

           Pentru asigurarea fiabilității serviciilor și pentru prevenirea pierderii datelor din motive tehnice, Site-ul aplică o politică de rezervare a datelor. Perioada maximă de actualizare (ștergere a datelor) din toate copiile de rezervă este de 30 de zile.

Dreptul de restricție în legătură cu prelucrarea datelor           

Regulamentul general privind protecția datelor prevede posibilitatea de restricționare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal dacă sunt prezente motive în această privință în dispozițiile Regulamentului.

Dreptul de notificare a terților  

           Dacă este cazul, aveți dreptul de a solicita operatorului datelor dvs. cu caracter personal să notifice terților atunci când acesta v-a furnizat datele, cu privire la corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

Dreptul de portabilitate a datelor

      Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat pe scară largă și care poate fi citit de mașină și aveți dreptul de a transfera aceste date unui alt administrator fără nicio interferență din partea noastră, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul sau obligația contractuală sau prelucrarea este realizată în mod automat.

            Important: Responsabilitatea pentru stocarea datelor exportate de pe Site, precum și pentru toate consecințele furnizării acestora către alți administratori este în întregime a dvs.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată             

Aveți dreptul de a nu fi obiectul unei astfel de prelucrări automate, inclusiv crearea de profiluri, care are consecințe legale pentru dvs. sau vă afectează semnificativ în mod similar, cu excepția cazului în care sunt prezente motive pentru aceasta în legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, fiind prevăzute garanții adecvate pentru a vă proteja drepturile, libertățile și interesele legitime.

Dreptul de retragere a consimțământului           

Aveți dreptul, în orice moment, a vă retrage consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe baza consimțământului dvs. anterior. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul dat până la momentul retragerii sale. Pentru servicii cum ar fi abonamentul la reclame prin e-mail, bazat pe dorința dvs. (consimțământ), este prevăzută posibilitatea de reziliere a abonamentului în orice moment (retragerea consimțământului).

Dreptul la contestație

            Aveți dreptul la contestație cu privire la datele, prelucrate pe baza unui interes legitim. În cazul primirii unei astfel de contestații, vom examina solicitarea dvs., iar dacă aceasta este întemeiată, o vom respecta. În cazul în care considerăm că sunt prezente temei legale convingătoare privind prelucrarea datelor sau că aceasta este necesară pentru constatarea, exercitarea sau protecția pretenții lor de natură legală, vă vom înștiința despre aceasta.

Dreptul de depunere a plângerii la autoritatea de supraveghere  

            Aveți dreptul a depune plângere împotriva societății noastre (administrator de date) la autoritatea de supraveghere, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal, referitoare la dvs., încalcă legislația aplicabilă pentru protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea de supraveghere din Republica Bulgaria este Comisia de protecție a datelor cu caracter personal, cu adresă: orașul Sofia 1592, bul. „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2, e-mail kzld@cpdp.bg, pagina de Internetwww.cpdp.bgnumăr de telefon: 02 915 3 518.

         Exercitarea drepturilor. Taxe. Termen de pronunțare.

           V-ați putea exercita aceste drepturi în mod gratuit în orice moment, prin e-mail sau prin cerere trimisă la adresele enumerate în formularul de contact de pe Site sau la finalul acestei Politici de Securitate.

       În cazul în care vă exercitați aceste drepturi în mod evident nerezonabil sau excesiv, în special din cauza reapariției acestora, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative ocazionate cu furnizarea informațiilor sau de comunicare sau de întreprindere a acțiunilor solicitate sau de a refuza luarea unor măsură aferente solicitării dvs. Vă vom informa cu privire la taxele noastre, dacă este cazul, înainte de a ne pronunța asupra cererii dumneavoastră.

 

EXACTITATEA INFORMAȚIILOR

            Nu suntem responsabili pentru acuratețea datelor furnizate de dumneavoastră, nu efectuăm verificări în acest sens și nu garantăm identitatea reală a persoanelor care au furnizat datele. În toate cazurile în care aveți suspiciuni privind constatarea unor fraude și/sau abuzuri,  vă rugăm a ne anunța imediat. Vă obligați la prezentarea oricăror informații pe Site a nu încălca drepturile altor persoane în legătură cu protecția datelor acestora cu caracter personal sau a altor drepturi ale acestora.  

 

INFORMAȚII GNERALE REFERITOARE LA POLITICA

            Prezenta Politica privind datele cu caracter personal ar putea fi modificată sau completată din cauza schimbărilor aduse legislației bulgare sau europene aplicabile, la inițiativa firmei  "Techno Mobil Plus" Ltd. sau a unei autorități competente.

" Techno Mobil Plus" Ltd. va înștiința utilizatorii cu privire la schimbarea sau completarea prezentei Politici privind datele cu caracter personal, prin publicarea Politicii actualizate privind datele cu caracter personal pe pagina noastră de Internet.

            Recomandăm utilizatorilor a verifica în mod regulat care este versiunea  cea mai actuală a acestei Politici privind datele cu caracter personal pe pagina firmei "Techno Mobil Plus" Ltd.

            Această Politica privind datele cu caracter personal este actuală la data de 31.12.2019.

 

CUM PROTEJĂM DREPTURILE DVS.

          MĂSURI DE SECURITATE

           

           Pentru asigurarea celei mai bune protecții a datelor companiei și a celor ale clienților/  utilizatorilor/contragenților/ vizitatorilor Site-ului, NOI aplicăm toate măsurile tehnice și organizaționale necesare, prevăzute în cadrul Regulamentului general privind protecția datelor și în Legea privind protecția datelor cu caracter personal, precum și cele mai bune practici ale standardelor internaționale. Aplicăm și nivelul de protecție necesar, în scopul acesta am dezvoltat proceduri eficiente fizice, electronice și administrative menite protejării datelor colectate împotriva distrugerii accidentale sau ilegale a acestora, pierderii, modificării, dezvăluirii neautorizate sau accesului până la transferul, stocarea sau prelucrarea prin altă modalitate a datelor cu caracter personal.

           Stocăm datele dvs. pe servere securizate folosind cei mai noi algoritmi de criptare și asigurăm stocarea unor copii de rezervă.

            Compania a adoptat regulile și procedurile necesare, legate de prelucrarea conformă legii a datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv Plan de acțiune la încălcarea securității datelor, a stabilit structuri pentru prevenirea abuzurilor și încălcărilor de securitate, și a desemnat responsabil cu protecția datelor, care sprijină procesele de prelucrare legală, stocare și asigurarea securității datelor dvs.  

            Accesul la datele dvs. cu caracter personal este admis doar angajaților, furnizorilor de servicii sau persoanelor asociate nouă, pe baza principiului de necesitate a informațiilor în scopuri de serviciu sau care au nevoie de aceste informații pentru îndeplinirea obligațiilor lor de serviciu. Tuturor angajaților/ muncitorilor se solicită să fie instruiți și să accepte clauzele contractuale respective/ declarații/ reguli privind respectarea măsurilor organizaționale și tehnice de acces, înainte de a li se acorda acces la informații de orice fel.

            Un principiu al structurii noastre este că toți angajații/ muncitorii sunt responsabili pentru garantarea securități la stocarea datelor, pentru care sunt responsabili, și care sunt prelucrate de noi, precum și pentru faptul că datele sunt păstrate în condiții de siguranță și nu sunt dezvăluite în nici un caz terților, dacă nu am furnizat aceste drepturi terților respectivi, prin încheierea unui contract/ clauze de confidențialitate. În această legătură, toate datele cu caracter personal sunt accesibile doar persoanelor care au nevoie de ele, accesul la aceste date ar putea fi furnizat doar în conformitate cu regulile stabilite de control al accesului. Toate datele cu caracter personal sunt tratate în condiții superioare de securitate, fiind stocate:

        în încăpere separată cu acces controlat; și/sau  

        în dulap încuiat, la care au acces persoane autorizate; și/sau  

        în sistem informațional, protejat cu parolă, în conformitate cu cerințele interne, menționate în cadrul măsurilor organizaționale și tehnice de control al accesului; și/sau  

        pe suporturi informaționale, protejate în conformitate cu măsurile organizaționale și tehnice de control al accesului la informații.

 

            Datele cu caracter personal vor fi șterse sau distruse numai în conformitate cu procedurile interne de stocare și distrugere a datelor.

           Pentru securitate maximă în prelucrarea, transferul și stocarea datelor dvs., am putea folosi mecanisme de securitate suplimentare precum criptarea, pseudonimizarea, tehnologia de backup pentru copii de rezervă.

            Folosim serviciu de plată pentru a procesarea plăților. Toate informațiile de plată sunt criptate folosind tehnologia SSL.

            Când postați pe forumuri, camere de chat sau servicii de rețele sociale, informațiile personale pe care le partajați sunt vizibile pentru alți utilizatori și ar putea fi citite, colectate sau utilizate de aceștia. În aceste cazuri, sunteți responsabil pentru informațiile cu caracter personal pe care alegeți să le furnizați.

           În ciuda măsurilor luate de noi pentru a vă proteja datele cu caracter personal, suntem conștienți de faptul că transmiterea de informații prin Internet sau alte rețele publice nu este în general complet sigură, existând riscul ca datele să poată fi vizualizate și utilizate de terți neautorizați. Nu putem fi trași la răspundere pentru aceste vulnerabilități în sistemele care nu se află sub controlul nostru.  În cazuri de scăpări de date, care conțin date cu caracter personal, vă garantăm că vom respecta toate normele aplicabile de notificare prevăzute pentru astfel de cazuri.

 

POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE

            Ca o parte integrantă a prezentei Politici privind securitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice "Techno Mobil Plus" Ltd. a adoptat și Politica privind utilizarea  „cookie-urilor“, publicată și disponibilă pe Site și pe pagina noastră din Facebook.

 

DATE DE CONTACT CU NOI

PERSOANA RESPONSABILĂ CU PROTECȚIA DATELOR

 

            Întrebări și solicitări, legate de exercitarea drepturilor de protecție a datelor dvs. cu caracter personal ați putea adresa firmei "Techno Mobil Plus" Ltd., prin formularul de contact disponibil pe Site sau prin intermediul formelor de contact menționate:  

            " Techno Mobil Plus" Ltd., CUI: 204893309, cu sediu și adresă de administrare: orașul Sofia, c.r. „Lozenets“, str. „Luybata“ nr. 14, sc. А, et. 6, ap. 16, reprezentată de către Georgi Tashkov;

Persoana responsabilă cu protecția datelor: Georgi Tashkov

            Adresa de corespondență:  orașul Sofia, bul. „Alexandar Stamboliiski“ nr. 125-2, birouri 3-4                            

           Adresa electronică:  sales@mobisector.ro  

            Număr de telefon de contact:  +359878777247