Meniul
Cosul de cumparaturi

GARANȚIE ȘI RECLAMAȚII

Garanție și reclamații  

Firma „Tehno Mobil Plus“ EOOD oferă service în perioada de garanție, post-garanție și după expirarea perioadei de garanție pentru produsele pe care le oferim. Firma dispune de propriul service pentru reparațiile aspiratoarelor roboți, menținând în stoc majoritatea pieselor de schimb necesare acestora.

Pentru telefoanele mobile si restul produselor oferite de noi avem contracte încheiate cu centre de service autorizate !

Fiecare produs expediat de noi clienților este însoțit de un card de garanție și bon fiscal (dacă produsul este plătit în numerar). În cazul în care garanția și bonul fiscal pentru produsul respectiv sunt pierdute, serviciul de garanție devine nul.

 

Reclamații

În cazul în care considerați că produsul/ serviciul comandate de la Noi nu corespund condițiilor contractuale, aveți dreptul a ne adresa reclamație în termen de 14 zile de la primirea acestora. Pentru perioada ulterioară urmează să dovediți că cauza defectului este responsabilitatea noastră. Acest lucru este aplicabil în special bateriilor de telefon.  Garantăm conformitatea acestora cu contractul de vânzare pentru primele 6 luni. Perioada de garanție este menționată în cardul de garanție. Aceasta începe să curgă de la data primirii produselor și a cardului de garanție. Pentru produsele primite prin curier, data inițială a perioadei de garanției este considerată data emiterii cardului de garanție. La prezența eventualelor obiecții cu privire la data inițială în asemenea cazuri, vă rugăm să contactați agentul de vânzare din firma.  

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că termenul de adresare a reclamațiilor pentru produsele cu defecte vizibile (zgârieri și altele) este de 48 ore din momentul livrării.  

V-ați putea adresa reclamațiile prin modalitățile menționate mai jos, la alegerea dvs.:   

 • Prin apel telefonic la numărul de telefon: +359878777247;
 • Prin e-mail la: sales@mobisector.ro
 • Prin scrisoare cu recipisă de primire, trimisă la adresa: orașul Sofia, bul. „Alexandar  Stamboliiski“ nr. 125-2, birouri 3-4
 • Prin completarea și trimiterea Formularului standard de reclamații de mai jos (nu este obligatoriu) sau a formei electronice a formularului AICI;

Notă: La returnarea produsului prin firma de curierat la adresa menționată mai sus, dvs. vă asumați plata tarifului serviciului de curierat. Vom suporta costurile de livrare în cazul în care ne trimiteți produsul defectat prin „Poșta bulgară“ sau dacă îl aduceți personal.  

Verificarea starea produselor pentru prezența unor defecte la livrare  

La livrare, produsele urmează să fie verificate foarte atent de dvs. sau de către unei persoane împuternicite de dvs. La constatarea unor defecte vizibile externe – eventuale defecțiuni, lovituri sau alte daune, constatate în momentul livrării, trebuie să semnați proces verbal pentru constatarea daunelor în prezența curierului, în care trebuie descrise defectele constatate și a înștiința imediat, în termen de până la 48 de ore firma "Tehno Mobil Plus" EOOD, la numărul de telefon: +359878777247.

În cazul în care produsele livrate în mod evident nu corespund celor comandate de dvs., și aceasta se poate constata prin verificarea uzuală a produselor livrate,  aveți dreptul în termen de până la 48 ore a solicita înlocuirea produselor livrate cu produse corespunzătoare comenzii dvs. plasate pentru achiziționarea produselor,  înștiințând "Tehno Mobil Plus" EOOD la numărul de telefon +359878777247 sau la email: sales@mobisector.ro Vom înlocui marfa în 3 zile cu excepția cazurilor în care solicitarea dvs. nu este întemeiată. În asemenea cazuri aceasta nu va fi respectată, precum și în cazul în care momentan nu sunt disponibile produse de acest gen, despre care caz vă vom informa în timp util. 

Primirea produselor fără observații  

În cazul primirii produselor de către dvs. fără observații,  orice pretenții ulterioare referitoare la defecte externe vizibile ale produselor primite nu vor fi luate în considerare. Dacă nu este elaborat și semnat proces verbal pentru constatarea daunelor în prezența curierului la primirea produselor și/sau în cazul în care nu înștiințați imediat, în termen de până la 48 ore din momentul livrării firma "Tehno Mobil Plus" EOOD la numărul de telefon: +359878777247, dvs. vă pierdeți dreptul de aducere a defectelor vizibile externe constatate în conformitate cu contractul de vânzare. Cele menționate mai sus nu exonerează firma " Tehno Mobil Plus" EOOD de obligația sa de a oferi produse, corespunzătoare contractului de vânzare și a acorda Clienților drepturile, care decurg din garanția legală, descrise în secțiunea XII din Condițiile generale.

La predarea produselor (cu excepția cazurilor de livrare a mărfurilor cu plata în rate), dvs. sau o persoană terță, care primește produsele livrate la adresa menționată de dvs., sunteți obligat a semna documentele însoțitoare. Ca persoană terță este considerată oricare persoană, care nu a plasat comanda, dar care primește produsele comandate la livrarea acestora la adresa de livrare menționată de dvs.  

La predarea produselor (cu excepția cazurilor de livrare a mărfurilor cu plata în rate), dvs. sau o persoană terță care primește produsele comandate la adresa menționată de dvs., sunteți obligat a semna documentele însoțitoare. Ca persoană terță este considerată oricare persoană, care nu a plasat comanda, dar care primește produsele comandate la livrarea acestora la adresa de livrare menționată de dvs.

 

Soluționarea reclamațiilor  

Termenul prevăzut pentru soluționarea reclamațiilor este de 30 de zile de la data primirii produsului (în cazul livrării produselor) sau de la data adresării reclamației (în cazul serviciilor). Notă: În cazul în care nu este prezent un motiv obiectiv din cauza căruia termenul pentru soluționarea reclamațiilor va fi mai scurt, vă rugăm pentru prelungirea acestuia.   

Dacă reclamația dvs. este întemeiată, vom parcurge la una din acțiunile menționate mai jos:

 • Vom repara gratuit produsul dvs./ vă vom furniza serviciu corespunzătoare contractului
 • Vom înlocui gratuit produsul dvs. cu un produs nou de acest gen, care posedă aceiași caracteristici, în cazul în care reparația sa nu este justificată din cauza costurilor aferente reparației sau din alte motive;  
 • Vă vom rambursa integral suma plătită de dvs. pentru produsul și costurile de livrare și returnare a produsului, dacă acțiunile menționate mai sus nu sunt adecvate;
 • Vă vom acorda reducere din prețul produselor, dacă vă doriți și în cazul în care acțiunile menționate mai sus nu sunt adecvate;  
 • Vă vom oferi achiziționarea unui produs similar dacă nu este posibilă repararea produsului comandat de dvs. sau în lipsa disponibilităților; în cazul unor diferențe de preț – vă vom informa în timp util; 

Vă vom înștiința în termen de 30 de zile despre starea reclamației dvs. Ați putea obține informații actuale legate de reclamația și la numerele de telefon de contact.

Returnarea produselor după service-ul prestat în perioada de garanție

Produsele primite de „Tehno Mobil Plus“ EOOD prin curier sunt expediate din nou clientului, după înștiințarea acestuia prin telefon despre finalizarea service-ului din cadrul perioadei de garanție și după ce acesta a furnizat instrucțiuni cu privire la modalitatea de re-expediere a produselor reparate.   

Cum trebuie procedat pentru înregistrarea mai ușoară a produselor obiect al serviciilor de service  

 

1.     Înștiințați-ne despre reclamația prin modalitățile menționate mai sus,

sau pentru ușurința dvs. utilizați formularul disponibil mai jos sau             AICI.

2.     Pregătiți produsul pentru a-l returna la adresa noastră menționată mai sus, dacă este posibil în ambalarea sa originală.  

3.     Rețineți, produsul returnat trebuie însoțit de următoarele:

 

 • factura/ bonul fiscal, emise de noi;
 • certificatul de garanție;
 • procese verbale, acte sau alte documente care atestă neconformitatea produselor sau serviciilor cu cele convenite, alte documente, care constată temeiul și valoarea pretenției;
 • toate componentele/ accesoriile, care însoțesc produsul (piese, componente), întrucât vor fi necesare pentru evaluarea, reparația și efectuarea testului de funcționalitate a produsului

 

 

 

1.     Dacă este cazul, dezactivați toate setările, pe care le-ați activat pe produs (dacă este posibil).

Netemeinicia reclamației:

În unele cazuri am putea considera că reclamația dvs. nu este întemeiată, despre care veți fi informați în timp util.  Asemenea cazuri ar putea fi următoarele:

 • Abaterea nu este esențială;  
 • Reclamația se referă la un produs, care nu este achiziționat de pe site-ul nostru (de exemplu, ați menționat că produsul este achiziționat de la noi, dar ne-ați trimis un alt produs);
 • Reclamația este pretinsă după expirarea termenului de 24 luni de la cumpărarea produselor/ 14 zile de la prestarea serviciului /48 ore în cazul defectelor vizibile;  
 • Nu ne-ați pus la dispoziția tot necesarul (documente, accesorii, componente aferente comenzii, certificat);
 • Ați deteriorat integritatea autocolantelor de garanție, a sigiliilor și a etichetelor din fabrică, menite prevenirii intervențiilor neautorizate;  
 • Realmente neconformitatea este prezentă, dar noi nu suntem responsabili pentru aceasta, întrucât:

- Ați avut idei particulare, speciale, neobișnuite despre produs (de exemplu: ați achiziționat un produs de tip standard, iar așteptările dvs. au fost pentru un produs specific, care corespunde unor cerințe superioare;  

- În momentul plasării comenzii ați fost informat despre faptul că produsul prezintă anumite neconformități față de produsele uzuale (de exemplu ați cumpărat produse din categoriile produselor reevaluate de pe site, produselor cu defecte, produselor dezambalate, pentru care pe Site este clar menționat faptul că prețul acestora este redus din cauza unor defecte sau a unor circumstanțe concrete; 

- Pentru realizarea produselor am folosit materialele furnizate de dvs., iar calitatea materialelor a provocat  neconformitatea produsului finit realizat;  

- Neconformitatea este datorată montării necorespunzătoare/ instalării/ depozitării/ utilizării necorespunzătoare a produsului, în ciuda instrucțiunilor de montare, instalare, depozitare și utilizare detaliate, care însoțesc produsul;

- Ați reparat singur sau ați încercat a repara sau modifica caracteristicile tehnice ale produsului fără știința și acordul nostru, în afara unui centru de service autorizat de noi și/sau în contradicție cu Condițiile noastre generale;

- Defectul este provocat de alte module și dispozitive, folosite împreuna cu produsul obiect al garanției;

- Defectul este cauzat de circumstanțe pentru care nu suntem responsabili – defecțiuni la rețeaua de alimentare cu energie electrică, șocuri electrice, fulgere, lipsa împământării, deformări mecanice, calamități naturale, nerespectarea cerințelor menționate referitoare la alimentarea cu energie electrică, daune provocate de acțiunea apei sau umidității;

- Ați returnat un produs în stare necorespunzătoare, dacă aspectul său indică indiscutabil lipsa de griji, utilizare sau întreținere necorespunzătoare a produsului, din aceste considerente concluzionându-se că defectul a fost provocat din vina dvs. (zgâriere, rupere, zdrobirea produsului și/sau a componentelor sale, urme de forță aplicată produsului, cădere, comprimare, etc.) – de exemplu ne-ați returnat un telefon cu urme vizibile de cădere și spargere a ecranului, deteriorarea unui senzor, USB sau slot pentru card SIM;

- Ne-ați returnat un dispozitiv cu IMEI îndepărtat sau schimbat, cu software falsificat;  
Defectul se referă la instalarea și setarea/ configurarea de software – în aceste cazuri serviciul de configurare se plătește suplimentare;  

Pentru mai multe informații despre dreptul la reclamație, consultați secțiunea XII din Condițiile generale. Ați putea regăsi extras din legea privind dreptul la reclamație și garanție legală AICI .

Pentru "Tehno Mobil Plus" EOOD, CUI: 204893309, cu sediu și adresă de administrare: orașul Sofia, c.r. „Lozenets“, str. „Luybata“ nr. 14, sc. А, et. 6, ap. 16, е-mail: sales@mobisector.ro, tel. +359878777247

Adresa de primire a formularului: orașul Sofia, bul. „Alexandar Stamboliiski“ nr. 125-2, birouri 3-4

 

 

FORMULAR STANDARD PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE  

 RECLAMAȚIE

Prin prezenta vă comunic/ăm faptul că am descoperit neconformitate a produselor / serviciilor cu cele negociate.  

Articol:………………………………………/tipul produsului /număr articol/

Produsele sunt comandate la data de …………………........ /data plasării comenzii/

Produsele sunt primite la data de …………………....... /data livrării /

Produsele sunt comandate de către  ………………………/numele complet al clientului/

orașul/satul ………………………………………….../adresa clientului/

Е-mail și număr de telefon de contact:.............................

Produsele au fost utilizate ? - Da/Nu................../înconjurați afirmarea adevărată /

Produsele au fost instalate ? - Da/Nu................../înconjurați afirmarea adevărată/

Obiectul reclamației:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Modalitate preferată de satisfacere a pretenției  

/înconjurați varianta preferată/

 1. Prefer reparație gratuită conform ordinii prevăzute în art. 113 și art.114 din Legea privind protecția consumatorilor.  
 2. Solicit înlocuirea produsului cu un alt produs. Am comandat produsul din greșeală.  
 3. Produsele au fost deteriorate în timpul transportului. Anexez proces verbal pentru constatarea daunelor.  
 4. Solicit reducere la prețul produsului/ serviciului.  
 5. Doresc un voucher, care să folosesc pentru o comandă nouă (termen de 2 ani).
 6. Solicit prestarea serviciului în conformitate cu contractul.  
 7. Doresc a-mi fi rambursată suma plătită pentru produsul/ serviciul prin următoarea modalitate:   ..........................................................................................................................

Menționați modalitatea de rambursare, dacă ați declarat rambursarea sumelor prin transfer bancar, vă rugăm să menționați un cont bancar.  

Anexez următoarele documente:

 1. Bon fiscal sau factura;  
 2. Certificat de garanție;
 3. Procese verbale, acte sau documente, care constată neconformitatea produselor sau serviciilor cu cele convenite
 4. Alte documente, care constată temeiul și valoarea pretenției.  

……………….……………………………. ..../Dată/

...................................................../Semnătura clientului/

Semnați doar dacă depuneți prezentul formular pe suport de hârtie.  

 

Toate reparațiile produselor, achiziționate de la  www.mobisector.com („Site-ul“), administrat de către  „Tehno Mobil Plus“ EOOD, sunt realizate în Bulgaria, în cadrul centrelor de service autorizate de către societate, cu piese de schimb originale sau echivalente d.p.d.v. funcțional, importate direct de la producătorul acestora sau de la un alt producător, iar în cazul reparațiilor în perioada de garanție, este asigurată calitatea garantată superioară a serviciilor prestate.
Service-ul este garantat doar pentru produsele achiziționate prin site, care sunt în perioada de garanție și sunt cu software și specificații tehnice originale, nemodificate de către clienții. Aparatele și dispozitivele cu software actualizat manual, cunoscute și sub denumirea "rooted" – vor fi reparate pe contul clienților.

În virtutea legii, aveți dreptul a primi produsele/ serviciile comandate de dvs. în conformitate cu contractul de vânzare. Un produs/ serviciu este corespunzător comenzii în cazul în care posedă calitatea, funcționalitatea și caracteristicile obișnuite pentru produsele respective.

În cazul în care considerați că produsul/ serviciul comandate de pe site nu corespund contractului,  aveți dreptul în termen de până în 14 zile de la primirea produselor a ne adresa reclamație. Legea prevede prezumția, conform căreia, defectele sau neconformitatea produselor de pe site ar trebui manifestate în primele 6 luni de la data plasării comenzii. La apariția unui litigiu, pentru perioada ulterioară acestor 6 luni, trebuie să dovediți că cauza defectului este responsabilitatea noastră. Aceasta se referă mai ales bateriilor de telefoane. Garantăm conformitatea acestora cu contractul de vânzare pentru primele 6 luni.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că termenul pentru adresarea reclamațiilor în cazul produselor cu defecte vizibile (zgârieturi și altele) este 48 ore de la livrarea.

Garanția acoperă componentele hardware ale produsului în starea sa inițială din momentul livrării și nu acoperă sau acoperă parțial următoarele poziții: software, elemente suplimentare, precum accesoriile (dispozitiv de alimentare și cabluri), chiar dacă se regăsesc în pachet sau sunt vândute cu produsul. Garanția acoperă manoperă și eventuală înlocuire cu componente cu funcționalitate echivalentă. Înlocuirea unui modul cu un element superior d.p.d.v. constructiv și/sau funcțional are loc după o negociere suplimentară cu „Tehno Mobil Plus“ EOOD. Defectarea unui component nu reprezintă un motiv pentru înlocuirea produsului, înlocuirea are loc după constatarea imposibilității de reparație a produsului respectiv /la aprecierea firmei „Tehno Mobil Plus“ EOOD/.

Care sunt drepturile dvs. legate de garanța legală, ați putea citi în categoria „Refuz și reclamații“, precum și în Condițiile noastre generale. În aceste documente veți afla cum trebuie adresată reclamația și ce măsuri trebuie luate în această legătură.